Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Querido Vítor,
Querida Maria,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Querida Mãe,
Querido Pai,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Olá Vítor,
Hallå John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Oi Vítor,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Vítor,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Meu querido,
Minha querida,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Meu amado,
Minha amada,
Raring,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Amado Vítor,
Amada Maria,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
Obrigado por seu e-mail.
Tack för ditt mejl.
Antwort bei einer Korrespondenz
Foi bom ter notícias suas novamente.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Escrevo-lhe para dizer que ...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Você já fez planos para ...?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Jag är glad att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Lamento informá-lo que ...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Fiquei tão triste ao saber que ...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Vorstellung der eigenen Website
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...manda lembranças.
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diga olá para ... por mim.
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
Escreva novamente em breve.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, Bitte um Antwort
Escreva de volta quando...
Mejla mig gärna när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Cuide-se.
Sköt om dig.
Email an Familie und Freunde
Eu te amo.
Jag älskar dig.
Email an Partner
Abraços,
Hälsningar,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Com carinho,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Com carinho,
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Tudo de bom,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Com todo meu amor,
Många kramar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Com muito amor,
Puss och kram,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Com muito amor,
Kramisar,
Informell, Email an Familie oder Freunde