Französisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Cześć Michale,
Cher Albert,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Droga Mamo/Drogi Tato,
Chère Maman / Cher Papa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Drogi Wujku,
Cher Oncle Maurice,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Cześć Michale,
Salut André,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej Janku,
Coucou Sébastien,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Janku,
Louis,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mój Drogi/Moja Droga,
Mon chéri / Ma chérie,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Najdroższy/Najdroższa,
Mon cher Thomas,
Informell, Ansprache eines Partners
Dziękuję za Twojego maila.
Merci pour votre courriel.
Antwort bei einer Korrespondenz
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Antwort bei einer Korrespondenz
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Piszę, by przekazać Ci...
Je t'écris pour te dire que...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Czy masz już plany na...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Z przyjemnością powiadamiam, że...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Ucieszyłem się słysząc, że...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Z przykrością piszę, że...
J'ai le regret de vous informer que...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Tak przykro mi słyszeć, że...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Vorstellung der eigenen Website
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
Pozdrowienia od...
...envoie ses salutations.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdrów ode mnie...
Dis bonjour à...de ma part.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Czekam na Twoją odpowiedź.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Bitte um Antwort
Odpisz szybko.
Écris-moi vite.
Direkt, Bitte um Antwort
Odpisz, gdy...
Écris-moi quand...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Trzymaj się ciepło.
Prends soin de toi.
Email an Familie und Freunde
Kocham Cię.
Je t'aime.
Email an Partner
Pozdrawiam serdecznie,
Tous mes vœux,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Pozdrawiam ciepło,
Amitiés,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Serdecznie pozdrawiam,
Amicalement,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ściskam,
Bien à vous/toi,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Buziaki,
Tendrement,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ściskam serdecznie,
Bises,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Mnóstwo buziaków,
Bisous,
Informell, Email an Familie oder Freunde