Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Cześć Michale,
Dear John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Droga Mamo/Drogi Tato,
Dear Mum / Dad,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Drogi Wujku,
Dear Uncle Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Cześć Michale,
Hello John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej Janku,
Hey John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Janku,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mój Drogi/Moja Droga,
My Dear,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
My Dearest,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Najdroższy/Najdroższa,
Dearest John,
Informell, Ansprache eines Partners
Dziękuję za Twojego maila.
Thank you for your E-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
It was good to hear from you again.
Antwort bei einer Korrespondenz
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Piszę, by przekazać Ci...
I am writing to tell you that…
Überbringung wichtiger Nachrichten
Czy masz już plany na...?
Have you made any plans for…?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
It was so kind of you to write / invite / send…
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Z przyjemnością powiadamiam, że...
I am delighted to announce that…
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Ucieszyłem się słysząc, że...
I was delighted to hear that…
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Z przykrością piszę, że...
I am sorry to inform you that…
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Tak przykro mi słyszeć, że...
I was so sorry to hear that…
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Vorstellung der eigenen Website
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Please add me on...messenger. My username is…
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
Pozdrowienia od...
…sends his/her love.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdrów ode mnie...
Say hello to…for me.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Czekam na Twoją odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Bitte um Antwort
Odpisz szybko.
Write back soon.
Direkt, Bitte um Antwort
Odpisz, gdy...
Do write back when…
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Send me news, when you know anything more.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Trzymaj się ciepło.
Take care.
Email an Familie und Freunde
Kocham Cię.
I love you.
Email an Partner
Pozdrawiam serdecznie,
Best wishes,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Pozdrawiam ciepło,
With best wishes,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Serdecznie pozdrawiam,
Kindest regards,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ściskam,
All the best,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Buziaki,
All my love,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ściskam serdecznie,
Lots of love,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Mnóstwo buziaków,
Much love,
Informell, Email an Familie oder Freunde