Koreanisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Beste Jan
정아에게
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Beste mama / papa
어머니께/ 아버지께
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Beste oom Jeroen
작은 삼촌께
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallo Jan
안녕 수지야!
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hoi Jan
수지야!
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Jan
수지!
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Lieve ...
나의 사랑 ... 에게
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... ,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Lieve Jan
사랑하는 부인,
Informell, Ansprache eines Partners
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwort bei einer Korrespondenz
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwort bei einer Korrespondenz
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Überbringung wichtiger Nachrichten
Heb je al plannen voor ...?
..관련 계획이 있으십니까?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Ik was erg blij om te horen dat ...
... 듣게 되어 기뻐
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Het spijt me te moeten horen dat ...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Vorstellung der eigenen Website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물어보십니다.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Doe ... de groeten namens mij.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대할게.
Bitte um Antwort
Schrijf me snel terug.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, Bitte um Antwort
Schrijf me snel terug wanneer ...
...면 답장을 주십시오.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Email an Familie und Freunde
Ik hou van je.
사랑해요.
Email an Partner
Hartelijke groeten,
좋은 하루 보내세요.
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Met hartelijke groeten,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informell, Email an Familie oder Freunde
Groeten,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informell, Email an Familie oder Freunde
Groeten,
사랑하는 마음 담아.
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
사랑하는 마음과 함께.
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informell, Email an Familie oder Freunde