Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Beste Jan
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallo Jan
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hoi Jan
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Jan
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Lieve ...
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Liefste ...
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Lieve Jan
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwort bei einer Korrespondenz
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einer Korrespondenz
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Vorstellung der eigenen Website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Het ga je goed.
Atentu.
Email an Familie und Freunde
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Email an Partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Groeten,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Groeten,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
Multe da amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
Multa amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde