Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Beste Jan
Dear John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Beste mama / papa
Dear Mum / Dad,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Beste oom Jeroen
Dear Uncle Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallo Jan
Hello John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hoi Jan
Hey John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Jan
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Lieve ...
My Dear,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Liefste ...
My Dearest,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Lieve Jan
Dearest John,
Informell, Ansprache eines Partners
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Thank you for your E-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
It was good to hear from you again.
Antwort bei einer Korrespondenz
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
I am very sorry I haven't written for so long.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
It's such a long time since we had any contact.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
I am writing to tell you that…
Überbringung wichtiger Nachrichten
Heb je al plannen voor ...?
Have you made any plans for…?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
It was so kind of you to write / invite / send…
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
I am delighted to announce that…
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Ik was erg blij om te horen dat ...
I was delighted to hear that…
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Helaas moet ik je melden dat ...
I am sorry to inform you that…
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Het spijt me te moeten horen dat ...
I was so sorry to hear that…
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Vorstellung der eigenen Website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Please add me on...messenger. My username is…
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... doet jou de groeten.
…sends his/her love.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Doe ... de groeten namens mij.
Say hello to…for me.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Ik hoop snel van jou te horen.
I look forward to hearing from you soon.
Bitte um Antwort
Schrijf me snel terug.
Write back soon.
Direkt, Bitte um Antwort
Schrijf me snel terug wanneer ...
Do write back when…
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Send me news, when you know anything more.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Het ga je goed.
Take care.
Email an Familie und Freunde
Ik hou van je.
I love you.
Email an Partner
Hartelijke groeten,
Best wishes,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Met hartelijke groeten,
With best wishes,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Groeten,
Kindest regards,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Groeten,
All the best,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
All my love,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
Lots of love,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Liefs,
Much love,
Informell, Email an Familie oder Freunde