Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

정아에게
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
어머니께/ 아버지께
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
작은 삼촌께
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
안녕 수지야!
Hallå John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
수지야!
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
수지!
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
나의 사랑 ... 에게
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
내가 제일 사랑하는 ... ,
Raring,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
사랑하는 부인,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Tack för ditt mejl.
Antwort bei einer Korrespondenz
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
..관련 계획이 있으십니까?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
...를 알려주게 되어 기뻐!
Jag är glad att kunna berätta att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
... 듣게 되어 기뻐
Jag är glad att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Vorstellung der eigenen Website
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...도 안부를 물어보십니다.
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
곧 답장 받길 기대할게.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
곧 답장 써주십시오.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, Bitte um Antwort
...면 답장을 주십시오.
Mejla mig gärna när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
건강히 지내세요.
Sköt om dig.
Email an Familie und Freunde
사랑해요.
Jag älskar dig.
Email an Partner
좋은 하루 보내세요.
Hälsningar,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑하는 마음 담아.
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑하는 마음과 함께.
Många kramar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑과 함께 보냅니다.
Puss och kram,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑하며, ... 보냅니다.
Kramisar,
Informell, Email an Familie oder Freunde