Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

정아에게
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
어머니께/ 아버지께
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
작은 삼촌께
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
안녕 수지야!
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
수지야!
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
수지!
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
나의 사랑 ... 에게
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
내가 제일 사랑하는 ... ,
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
사랑하는 부인,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einer Korrespondenz
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
..관련 계획이 있으십니까?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
...를 알려주게 되어 기뻐!
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
... 듣게 되어 기뻐
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
...를 알려주게 되어 유감이야.
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Vorstellung der eigenen Website
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...도 안부를 물어보십니다.
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
곧 답장 받길 기대할게.
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
곧 답장 써주십시오.
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
...면 답장을 주십시오.
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
건강히 지내세요.
Het ga je goed.
Email an Familie und Freunde
사랑해요.
Ik hou van je.
Email an Partner
좋은 하루 보내세요.
Hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Met hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑하는 마음 담아.
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑하는 마음과 함께.
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑과 함께 보냅니다.
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
사랑하며, ... 보냅니다.
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde