Vietnamesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

प्यारे मित्र रहीम
Gửi Vi,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
प्यारे माता पिता,
Gửi bố / mẹ,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
प्रीय चाचा जी,
Cháu chào chú Triều,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
कैसे हो जय,
Lam thân mến,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
ओय राहुल!
Thương thân mến,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
रीमा,
Tùng à,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
मेरे प्यारे...,
Gửi bạn,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
मेरी प्यारी...,
Anh / Em thân yêu,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
प्यारी नीना,
Trúc thân yêu,
Informell, Ansprache eines Partners
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Antwort bei einer Korrespondenz
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Antwort bei einer Korrespondenz
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Überbringung wichtiger Nachrichten
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Bạn có rảnh vào...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Mình rất vui khi được biết...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Vorstellung der eigenen Website
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
... gửi lời chào cho bạn.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Cho mình gửi lời chào tới...
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Bitte um Antwort
जल्द ही जवाब लिखना.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, Bitte um Antwort
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
अपना खयाल रखना.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Email an Familie und Freunde
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Em yêu anh / Anh yêu em.
Email an Partner
शुभकामनाएं,
Thân ái,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
शुभकामनाएं,
Thân,
Informell, Email an Familie oder Freunde
शुभकामनाएं,
Thân thương,
Informell, Email an Familie oder Freunde
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Thân mến,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ढेर सारा प्यार,
Thân mến,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ढेर सारा प्यार,
Thân thương,
Informell, Email an Familie oder Freunde
आपका अपना/आपकी अपनी,
Thân thương,
Informell, Email an Familie oder Freunde