Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Cher Albert,
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Cher Oncle Maurice,
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Salut André,
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Coucou Sébastien,
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Louis,
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Mon cher Thomas,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
Merci pour votre courriel.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einer Korrespondenz
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Vorstellung der eigenen Website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Dis bonjour à...de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Email an Familie und Freunde
Je t'aime.
Ik hou van je.
Email an Partner
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Amicalement,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Bien à vous/toi,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Tendrement,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Bises,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Bisous,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde