Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata John,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Hallå John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Raring,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via retpoŝto.
Tack för ditt mejl.
Antwort bei einer Korrespondenz
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jag är glad att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Vorstellung der eigenen Website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Mejla mig gärna när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Sköt om dig.
Email an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Email an Partner
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Puss och kram,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multa amo,
Kramisar,
Informell, Email an Familie oder Freunde