Rumänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Bună Andrei!
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Salut Andrei!
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via retpoŝto.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Antwort bei einer Korrespondenz
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Vorstellung der eigenen Website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Trimite-mi un răspuns când... .
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Email an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Te iubesc!
Email an Partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Cu drag,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multa amo,
Cu mult drag,
Informell, Email an Familie oder Freunde