Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata John,
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Vorstellung der eigenen Website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Het ga je goed.
Email an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Email an Partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multa amo,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde