Finnisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata John,
Hyvä John
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hei äiti / isä
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Hei John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Heippa John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Rakkaani,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Rakkaani,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Rakas John,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via retpoŝto.
Kiitos sähköpostistasi.
Antwort bei einer Korrespondenz
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että..
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
Vorstellung der eigenen Website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Pärjäilkää.
Email an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Email an Partner
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multa amo,
Rakkaudella,
Informell, Email an Familie oder Freunde