Dänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata John,
Kære John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kære Mor / Far,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Kære,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Kæreste,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Kæreste John,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via retpoŝto.
Tak for din E-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
har du lavet nogle planer den... ?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt over at høre at...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Vorstellung der eigenen Website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Skriv tilbage når...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Have det godt.
Email an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Email an Partner
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
De venligste hilsner,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Multa amo,
Kærlighed,
Informell, Email an Familie oder Freunde