Tschechisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear John,
Milý Johne,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hello John,
Ahoj Johne,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey John,
Čau Johne,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Johne,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Informell, Ansprache eines Partners
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Antwort bei einer Korrespondenz
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Vorstellung der eigenen Website
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Bitte um Antwort
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkt, Bitte um Antwort
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Take care.
Opatruj se.
Email an Familie und Freunde
I love you.
Miluji tě.
Email an Partner
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informell, Email an Familie oder Freunde
All the best,
Jen to nejlepší,
Informell, Email an Familie oder Freunde
All my love,
S láskou,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Lots of love,
S láskou,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Much love,
S láskou,
Informell, Email an Familie oder Freunde