Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear John,
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hello John,
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey John,
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
My Dear,
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
My Dearest,
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dearest John,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einer Korrespondenz
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Vorstellung der eigenen Website
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Take care.
Het ga je goed.
Email an Familie und Freunde
I love you.
Ik hou van je.
Email an Partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kindest regards,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
All the best,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
All my love,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Lots of love,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Much love,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde