Dänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear John,
Kære John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hello John,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey John,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
My Dear,
Kære,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
My Dearest,
Kæreste,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dearest John,
Kæreste John,
Informell, Ansprache eines Partners
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Vorstellung der eigenen Website
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
…sends his/her love.
... siger hej.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Bitte um Antwort
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direkt, Bitte um Antwort
Do write back when…
Skriv tilbage når...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Take care.
Have det godt.
Email an Familie und Freunde
I love you.
Jeg elsker dig.
Email an Partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Informell, Email an Familie oder Freunde
All the best,
Alt det bedste,
Informell, Email an Familie oder Freunde
All my love,
Kærligst,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Much love,
Kærlighed,
Informell, Email an Familie oder Freunde