Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kære John,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Kære Mor / Far,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Kære Onkel Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hej John,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej John,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Kære,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Kæreste,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Kæreste John,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Tak for din E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwort bei einer Korrespondenz
Det var godt at høre fra dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einer Korrespondenz
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Jeg skriver for at fortælle dig at...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
har du lavet nogle planer den... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Jeg er henrykt over at meddele at...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Jeg var henrykt over at høre at...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jeg var så ked af at høre at...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Vorstellung der eigenen Website
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... siger hej.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Sig hej til... for mig.
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Skriv tilbage snart.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Skriv tilbage når...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send mig nyheder, når du ved mere.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Have det godt.
Atentu.
Email an Familie und Freunde
Jeg elsker dig.
Mi amas vin.
Email an Partner
De bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Med de bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
De venligste hilsner,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Alt det bedste,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kærligst,
Ĉiu mia amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Masser af kærlighed,
Multe da amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kærlighed,
Multa amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde