Chinesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kære John,
亲爱的约翰,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hej John,
你好,约翰,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej John,
嘿,约翰,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
约翰,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Kære,
我亲爱的,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Kæreste,
我最亲爱的,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Informell, Ansprache eines Partners
Tak for din E-mail.
谢谢您的邮件。
Antwort bei einer Korrespondenz
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwort bei einer Korrespondenz
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Jeg skriver for at fortælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Überbringung wichtiger Nachrichten
har du lavet nogle planer den... ?
你对...有什么计划吗?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Jeg var henrykt over at høre at...
听到...我非常高兴
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jeg er ked af at må informere dig om at...
很遗憾地告诉你们...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Vorstellung der eigenen Website
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
请在...上加我,我的用户名是...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Bitte um Antwort
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Direkt, Bitte um Antwort
Skriv tilbage når...
当...,请回复我。
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息,请发送给我。
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Have det godt.
保重。
Email an Familie und Freunde
Jeg elsker dig.
我爱你。
Email an Partner
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde
De venligste hilsner,
最衷心的问候,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Alt det bedste,
一切顺利,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kærligst,
致以我的祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kærlighed,
衷心祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde