Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

亲爱的约翰,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
你好,约翰,
Hallå John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
嘿,约翰,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
约翰,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
我亲爱的,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
我最亲爱的,
Raring,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Antwort bei einer Korrespondenz
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Vorstellung der eigenen Website
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, Bitte um Antwort
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
保重。
Sköt om dig.
Email an Familie und Freunde
我爱你。
Jag älskar dig.
Email an Partner
衷心的祝福,
Hälsningar,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Email an Familie oder Freunde
致以我的祝福,
Många kramar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Puss och kram,
Informell, Email an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Kramisar,
Informell, Email an Familie oder Freunde