Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

亲爱的约翰,
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
你好,约翰,
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
嘿,约翰,
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
约翰,
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
我亲爱的,
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
我最亲爱的,
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einer Korrespondenz
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Vorstellung der eigenen Website
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
保重。
Het ga je goed.
Email an Familie und Freunde
我爱你。
Ik hou van je.
Email an Partner
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
最衷心的问候,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
一切顺利,
Groeten,
Informell, Email an Familie oder Freunde
致以我的祝福,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Liefs,
Informell, Email an Familie oder Freunde