Dänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

亲爱的约翰,
Kære John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
你好,约翰,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
嘿,约翰,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
约翰,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
我亲爱的,
Kære,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
我最亲爱的,
Kæreste,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Informell, Ansprache eines Partners
谢谢您的邮件。
Tak for din E-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Überbringung wichtiger Nachrichten
你对...有什么计划吗?
har du lavet nogle planer den... ?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt over at høre at...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Vorstellung der eigenen Website
请在...上加我,我的用户名是...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Bitte um Antwort
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Direkt, Bitte um Antwort
当...,请回复我。
Skriv tilbage når...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
如果你有更多消息,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
保重。
Have det godt.
Email an Familie und Freunde
我爱你。
Jeg elsker dig.
Email an Partner
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Informell, Email an Familie oder Freunde
最衷心的问候,
De venligste hilsner,
Informell, Email an Familie oder Freunde
一切顺利,
Alt det bedste,
Informell, Email an Familie oder Freunde
致以我的祝福,
Kærligst,
Informell, Email an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Informell, Email an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Kærlighed,
Informell, Email an Familie oder Freunde