Thai | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Tùng à,
จอห์น
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informell, Ansprache eines Partners
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Antwort bei einem Briefwechsel
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Antwort bei einem Briefwechsel
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Bitte um Antwort
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, Bitte um Antwort
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Brief an Familie und Freunde
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Brief an Partner
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Thân,
ขอให้โชคดี
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Thân mến,
โชคดี
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Thân thương,
รักอย่างมาก
Informell, Brief an Familie oder Freunde