Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Milý Johne,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá maminko, Milý tatínku,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strýčku Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Hejsan John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Halloj John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý/Moje milá,
Min kära,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za Tvůj dopis.
Tack för ditt brev.
Antwort bei einem Briefwechsel
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einem Briefwechsel
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Det glädjer mig att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... posílá pozdrav!
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Těším se na tvojí odpověď.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Skriv gärna tillbaka när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Meddela mig då du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Sköt om dig.
Brief an Familie und Freunde
Miluji tě.
Jag älskar dig.
Brief an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Varma hälsningar,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Många kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Puss och kram,
Informell, Brief an Familie oder Freunde