Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Milý Johne,
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá maminko, Milý tatínku,
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strýčku Jerome,
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý/Moje milá,
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za Tvůj dopis.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwort bei einem Briefwechsel
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einem Briefwechsel
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Het ga je goed.
Brief an Familie und Freunde
Miluji tě.
Ik hou van je.
Brief an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
Groeten,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Liefs,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Liefs,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Liefs,
Informell, Brief an Familie oder Freunde