Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Milý Johne,
Dear John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá maminko, Milý tatínku,
Dear Mum / Dad,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strýčku Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Hello John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Hey John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý/Moje milá,
My Dear,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
My Dearest,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za Tvůj dopis.
Thank you for your letter.
Antwort bei einem Briefwechsel
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
It was good to hear from you again.
Antwort bei einem Briefwechsel
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... posílá pozdrav!
…sends his / her love.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Write back soon.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Take care.
Brief an Familie und Freunde
Miluji tě.
I love you.
Brief an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
All the best,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
All my love,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Lots of love,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
S láskou,
Much love,
Informell, Brief an Familie oder Freunde