Vietnamesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
จอห์น
Tùng à,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Informell, Ansprache eines Partners
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Antwort bei einem Briefwechsel
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Antwort bei einem Briefwechsel
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Überbringung wichtiger Nachrichten
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Bitte um Antwort
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, Bitte um Antwort
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brief an Familie und Freunde
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brief an Partner
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
ขอให้โชคดี
Thân,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
โชคดี
Thân mến,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
รักอย่างมาก
Thân thương,
Informell, Brief an Familie oder Freunde