Koreanisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Hej John,
소연이에게
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej mamma/pappa,
부모님께,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hej farbror/morbror Jerome,
삼촌께
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hejsan John,
안녕 현주야!
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Halloj John,
야 미영아,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
미영,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Min kära,
내 사랑에게,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Min älskling,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Min käre John,
사랑하는 현정씨
Informell, Ansprache eines Partners
Tack för ditt brev.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwort bei einem Briefwechsel
Det var roligt att du hörde av dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwort bei einem Briefwechsel
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Jag skriver för att berätta att ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Überbringung wichtiger Nachrichten
Har ni några planer för ...?
...관련 계획이 있나요?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Det gläder mig att kunna meddela att ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Det glädjer mig att höra att ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jag blev så ledsen att höra att ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... hälsar.
...도 안부를 물으십니다.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Hälsa ... från mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Bitte um Antwort
Skriv tillbaka snart.
빨리 답장 주세요.
Direkt, Bitte um Antwort
Skriv gärna tillbaka när ...
... 이면 답장을 주세요.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Meddela mig då du vet något mer.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sköt om dig.
건강히 지내세요.
Brief an Familie und Freunde
Jag älskar dig.
사랑합니다.
Brief an Partner
Varma hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Hjärtliga hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Hjärtligaste hälsningar,
감사하며, ... 드림
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jag önskar dig allt gott,
... 드림 (보냄)
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Många kramar,
사랑을 보내며, ... 드림
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kramar,
사랑과 함께 보냅니다.
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Puss och kram,
사랑하는 마음으로,
Informell, Brief an Familie oder Freunde