Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Hej John,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej mamma/pappa,
Estimata paĉjo/panjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hejsan John,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Halloj John,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Min kära,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Min älskling,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Min käre John,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Tack för ditt brev.
Dankon pro via letero.
Antwort bei einem Briefwechsel
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einem Briefwechsel
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Det glädjer mig att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Skriv tillbaka snart.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Skriv gärna tillbaka när ...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Meddela mig då du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sköt om dig.
Atentu.
Brief an Familie und Freunde
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Brief an Partner
Varma hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kramar,
Multe da amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Puss och kram,
Multa amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde