Chinesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Hej John,
亲爱的约翰,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hejsan John,
你好,约翰,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Halloj John,
嘿,约翰,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
约翰,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Min kära,
我亲爱的,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Min älskling,
我最亲爱的,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informell, Ansprache eines Partners
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Antwort bei einem Briefwechsel
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwort bei einem Briefwechsel
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Bitte um Antwort
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Direkt, Bitte um Antwort
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sköt om dig.
保重。
Brief an Familie und Freunde
Jag älskar dig.
我爱你。
Brief an Partner
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Många kramar,
致以我的祝福,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kramar,
衷心祝福,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Puss och kram,
衷心祝福,
Informell, Brief an Familie oder Freunde