Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Dragă Andrei,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Dragă Andrei,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Bună Andrei!
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Salut Andrei!
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Antwort bei einem Briefwechsel
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einem Briefwechsel
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Brief an Familie und Freunde
Te iubesc!
Mi amas vin.
Brief an Partner
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Cu drag,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Cu drag,
Multe da amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Cu mult drag,
Multa amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde