Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Caro Luca,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Cari mamma e papà,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Caro zio Flavio,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ciao Matteo,
Hejsan John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Ciao Matty!
Halloj John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Luca,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Tesoro,
Min kära,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Amore,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Amore mio,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
Grazie per avermi scritto.
Tack för ditt brev.
Antwort bei einem Briefwechsel
Che bello sentirti!
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einem Briefwechsel
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Hai già dei piani per...?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Sono felice di annunciarti che...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Sono davvero felice di sapere che...
Det glädjer mig att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi dispiace sapere che...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
...ti manda i suoi saluti.
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Salutami...
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Spero di avere presto tue notizie.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
Rispondimi presto.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, Bitte um Antwort
Rispondimi non appena...
Skriv gärna tillbaka när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Meddela mig då du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Stammi bene.
Sköt om dig.
Brief an Familie und Freunde
Ti amo.
Jag älskar dig.
Brief an Partner
I migliori auguri
Varma hälsningar,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Con i migliori auguri
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Cari saluti
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Tante belle cose
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Con tanto amore
Många kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Tanti cari saluti
Kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Con affetto,
Puss och kram,
Informell, Brief an Familie oder Freunde