Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Hyvä John,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hei äiti / isä
Estimata paĉjo/panjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hei setä Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hei John,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Heippa John,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Rakkaani,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Rakkaani,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Rakas John,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Kiitos kirjeestäsi.
Dankon pro via letero.
Antwort bei einem Briefwechsel
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einem Briefwechsel
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Onko sinulla suunnitelmia...
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Ilahduin kuullessani, että...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
On ikävää kertoa, että...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Olin pahoillani kuullessani, että...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
... lähettää terveisiä.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Sano ... terveisiä minulta.
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Kirjoita taas pian.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pärjäilkää.
Atentu.
Brief an Familie und Freunde
Rakastan sinua.
Mi amas vin.
Brief an Partner
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kaikkea hyvää,
Ĉion bonan,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Rakkaudella,
Ĉiu mia amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Rakkain terveisin,
Multe da amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Rakkaudella,
Multa amo,
Informell, Brief an Familie oder Freunde