Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Estimata John,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Hejsan John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Halloj John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Min kära,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Antwort bei einem Briefwechsel
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einem Briefwechsel
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Sköt om dig.
Brief an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Brief an Partner
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Multa amo,
Puss och kram,
Informell, Brief an Familie oder Freunde