Rumänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Bună Andrei!
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Salut Andrei!
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Antwort bei einem Briefwechsel
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwort bei einem Briefwechsel
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Brief an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Te iubesc!
Brief an Partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Cu drag,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Multa amo,
Cu mult drag,
Informell, Brief an Familie oder Freunde