Finnisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Estimata John,
Hyvä John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Saluton John,
Hei John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Saluton John,
Heippa John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mia kara,
Rakkaani,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mia kara,
Rakkaani,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Estimata John,
Rakas John,
Informell, Ansprache eines Partners
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Antwort bei einem Briefwechsel
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Antwort bei einem Briefwechsel
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Bitte um Antwort
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Direkt, Bitte um Antwort
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Atentu.
Pärjäilkää.
Brief an Familie und Freunde
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Brief an Partner
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Multa amo,
Rakkaudella,
Informell, Brief an Familie oder Freunde