Tschechisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Dear John,
Milý Johne,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dear Mum / Dad,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dear Uncle Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hello John,
Ahoj Johne,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey John,
Čau Johne,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Johne,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
My Dear,
Můj milý/Moje milá,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
My Dearest,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Informell, Ansprache eines Partners
Thank you for your letter.
Děkuji za Tvůj dopis.
Antwort bei einem Briefwechsel
It was good to hear from you again.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Antwort bei einem Briefwechsel
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
…sends his / her love.
... posílá pozdrav!
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Bitte um Antwort
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkt, Bitte um Antwort
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Take care.
Opatruj se.
Brief an Familie und Freunde
I love you.
Miluji tě.
Brief an Partner
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
All the best,
Jen to nejlepší,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
All my love,
S láskou,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Lots of love,
S láskou,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Much love,
S láskou,
Informell, Brief an Familie oder Freunde