Rumänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Dear John,
Dragă Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hello John,
Dragă Andrei,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey John,
Bună Andrei!
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Salut Andrei!
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Informell, Ansprache eines Partners
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Antwort bei einem Briefwechsel
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwort bei einem Briefwechsel
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Bitte um Antwort
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkt, Bitte um Antwort
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Brief an Familie und Freunde
I love you.
Te iubesc!
Brief an Partner
Best wishes,
Toate cele bune,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
With best wishes,
Cu drag,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
All the best,
Toate cele bune,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
All my love,
Cu toată dragostea,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Lots of love,
Cu drag,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Much love,
Cu mult drag,
Informell, Brief an Familie oder Freunde