Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

Dear John,
Beste Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hello John,
Hallo Jan
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey John,
Hoi Jan
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Jan
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
My Dear,
Lieve ...
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
My Dearest,
Liefste ...
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Dearest John,
Lieve Jan
Informell, Ansprache eines Partners
Thank you for your letter.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwort bei einem Briefwechsel
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwort bei einem Briefwechsel
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
…sends his / her love.
... doet jou de groeten.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Bitte um Antwort
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direkt, Bitte um Antwort
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Take care.
Het ga je goed.
Brief an Familie und Freunde
I love you.
Ik hou van je.
Brief an Partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Kindest regards,
Groeten,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
All the best,
Groeten,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
All my love,
Liefs,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Lots of love,
Liefs,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
Much love,
Liefs,
Informell, Brief an Familie oder Freunde