Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Brief

Brief - Adresse

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland:
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl

Brief - Einleitung

亲爱的约翰,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
你好,约翰,
Hejsan John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
嘿,约翰,
Halloj John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
约翰,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
我亲爱的,
Min kära,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
我最亲爱的,
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
谢谢您的来信。
Tack för ditt brev.
Antwort bei einem Briefwechsel
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einem Briefwechsel
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

Brief - Hauptteil

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
你有没有...的计划?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / den Brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
很高兴宣布...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
听到...我非常高兴
Det glädjer mig att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
很遗憾地告诉你们...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen att höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat

Brief - Schluss

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger des Briefs
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger des Briefs
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
尽快回复。
Skriv tillbaka snart.
Direkt, Bitte um Antwort
当...,请回复
Skriv gärna tillbaka när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
如果你有更多消息时,请发送给我。
Meddela mig då du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
保重。
Sköt om dig.
Brief an Familie und Freunde
我爱你。
Jag älskar dig.
Brief an Partner
衷心的祝福,
Varma hälsningar,
Informell, Brief an Familie, Freunde oder Kollegen
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
致以我的祝福,
Många kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Kramar,
Informell, Brief an Familie oder Freunde
衷心祝福,
Puss och kram,
Informell, Brief an Familie oder Freunde