Spanisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

S potěšením oznamujeme narození...
Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... a ... jsou zasnoubeni.
X y X están comprometidos.
Bekanntgabe der Verlobung
... s radostí oznamují své zasnoubení.
X y X están felices de anunciar su compromiso.
Bekanntgabe der Verlobung
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Bekanntgabe der Verlobung
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Einladung zur Verlobungsfeier
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Bekanntgabe der Hochzeit
Slečna se brzy stane paní ...
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Jste srdečně zváni...
Está cordialmente invitado(a) a...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Nos encantaría contar con su presencia.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Chtěli byste přijít k... na...?
¿Quisieras asistir a... para...?
Informell, Einladung von Freunden