Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

S potěšením oznamujeme narození...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... a ... jsou zasnoubeni.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekanntgabe der Verlobung
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekanntgabe der Verlobung
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekanntgabe der Verlobung
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekanntgabe der Hochzeit
Slečna se brzy stane paní ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Jste srdečně zváni...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Chtěli byste přijít k... na...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informell, Einladung von Freunden