Französisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

S potěšením oznamujeme narození...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... a ... jsou zasnoubeni.
... et... se sont fiancés.
Bekanntgabe der Verlobung
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
Bekanntgabe der Verlobung
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Bekanntgabe der Verlobung
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Einladung zur Verlobungsfeier
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Bekanntgabe der Hochzeit
Slečna se brzy stane paní ...
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Jste srdečně zváni...
Vous êtes cordialement invités à...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Chtěli byste přijít k... na...?
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Informell, Einladung von Freunden