Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

S potěšením oznamujeme narození...
We are happy to announce the birth of…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... a ... jsou zasnoubeni.
…and…are engaged.
Bekanntgabe der Verlobung
... s radostí oznamují své zasnoubení.
…are happy to announce their engagement.
Bekanntgabe der Verlobung
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekanntgabe der Verlobung
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Einladung zur Verlobungsfeier
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekanntgabe der Hochzeit
Slečna se brzy stane paní ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Jste srdečně zváni...
You are cordially invited to…
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
We would very much like you to come.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Chtěli byste přijít k... na...?
Would you like to come to…for…?
Informell, Einladung von Freunden