Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

У нас есть радостная новость - рождение...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... и ... помолвлены.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekanntgabe der Verlobung
... с радостью объявляют о своей помолвке.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekanntgabe der Verlobung
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekanntgabe der Verlobung
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekanntgabe der Hochzeit
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Сердечно приглашаем вас на...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informell, Einladung von Freunden