Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi har välkomnat ... till världen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... en ... hebben zich verloofd.
... och ... har förlovat sig.
Bekanntgabe der Verlobung
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Bekanntgabe der Verlobung
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Bekanntgabe der Verlobung
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Einladung zur Verlobungsfeier
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Bekanntgabe der Hochzeit
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fröken ... ska snart bli fru ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informell, Einladung von Freunden