Russisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
У нас есть радостная новость - рождение...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... en ... hebben zich verloofd.
... и ... помолвлены.
Bekanntgabe der Verlobung
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Bekanntgabe der Verlobung
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Bekanntgabe der Verlobung
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Einladung zur Verlobungsfeier
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Bekanntgabe der Hochzeit
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Сердечно приглашаем вас на...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informell, Einladung von Freunden