Koreanisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... en ... hebben zich verloofd.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Bekanntgabe der Verlobung
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Bekanntgabe der Verlobung
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Bekanntgabe der Verlobung
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Einladung zur Verlobungsfeier
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Bekanntgabe der Hochzeit
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
U bent van harte uitgenodigd voor ...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
...에 와서 만날 래?
Informell, Einladung von Freunden