Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Bekanntgabe der Verlobung
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Bekanntgabe der Verlobung
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekanntgabe der Verlobung
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Einladung zur Verlobungsfeier
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekanntgabe der Hochzeit
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informell, Einladung von Freunden